Algemene voorwaarden

Deze leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

Prijzen

Alle door ons genoemde verkoopprijzen zijn inclusief BTW en in Euro's. Prijzen zijn exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Verzendkosten

Uw bestelling wordt verzonden met Post NL. De verzendkosten bedragen € 5,99 (Ook voor België). Als u een bestelling plaatst van € 75,- (€ 95,- voor België) of meer dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

Levering

Alle bestellingen die op werkdagen voor 16.00 uur worden geplaatst, worden op de volgende dag bij u geleverd door Post NL. 

Betaling

Bestellingen kunnen afgerekend worden via Creditcard (Visa en Mastercard) en iDeal. Onze Belgische klanten kunnen ook met Bancontact afrekenen. 

Uw recht van herroeping

Indien u uw bestelling wilt retourneren kunt u dit tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling bij ons melden. Dit kunt u doen door ons te bellen op 0031-(0)85-043 2100 of door ons een e-mail te sturen op info@tijdvooralcoholvrij.nl. Nadat u de retourzending bij ons heeft aangemeld heeft u nog eens 14 dagen de tijd om uw bestelling ook daadwerkelijk aan ons terug te sturen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag, incl. verzendkosten, binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde door ons retour ontvangen is.

Het adres om retour te sturen is:

TijdvoorAlcoholvrij.nl
Sterrenbergweg 29
3769 BS Soesterberg

De kosten voor het retour sturen vanuit uzelf naar TijdvoorAlcoholvrij.nl vergoeden wij niet.

Klachten en/of geschillen

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan TijdvoorAlcoholvrij.nl te melden (via info@tijdvooralcoholvrij.nl of 085-0432100). Mochten de goederen niet voldoen aan de overeenkomst, dan dient u ons hierover binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk (per e-mail of post) in te lichten. Horen we niets binnen de aangegeven tijd, dan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot TijdvoorAlcoholvrij.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Overmacht

Indien TijdvoorAlcoholvrij.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan, alle tekortkomingen welke niet toe te rekenen zijn aan TijdvoorAlcoholvrij.nl.

Privacy

Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. De persoonlijke gegevens die we vragen zijn strikt noodzakelijk om betalingen en verzendingen correct af te kunnen handelen.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Top